Wpisy z Listopad, 2011

Kasowniki Kasowanie biletów kojarzy nam się przede wszystkim ze środkami komunikacji miejskiej. Wielu z nas bez wątpienia pamięta jeszcze te stare typy kasowników w autobusach czy tramwajach – takie metalowe, z długimi rączkami. Ciągle się zacinały i nastręczały pasażerom naprawdę wielu kłopotów. Zdarzało się i tak, że w całym autobusie żaden kasownik nie działał i działy się naprawdę niezłe cyrki, kiedy trafiło się na kontrolę. Gdzieniegdzie – ale raczej jest już to rzadkość – można takie kasowniki jeszcze spotkać. Obecnie kasowanie biletów w środkach miejskiego transportu jest znacznie łatwiejsze – metalowe kasowniki zostały zastąpione przez te elektroniczne. Kasownik elektroniczny to zwykle plastikowe urządzenie posiadające w środku specjalny czytnik – na biletach po jednej stronie znajdują się specjalne paski. Bilet umieszcza się w kasowniku paskiem do dołu, maszyna na chwilę go „pożera”, po czym wyskakuje nam kartonik z wybitą na nim datą i godziną. Z tymi kasownikami nie ma zazwyczaj problemów. Większość filmów we współczesnym przemyśle filmowym to produkcje nastawione głównie na zysk – i to spory zysk. Niektóre takie zamysły nie wypalają, ponieważ to, co miało wszystkich zakasować, okazało się w rezultacie straszliwym niewypałem z marnymi wynikami, jeżeli chodzi o oglądalność. Jednakże sporo takowych produkcji określa się mianem kasowego hitu. Przepis na kasowy hit jest naprawdę niezbyt skomplikowany. Przede wszystkim musi być świetny scenariusz, niekoniecznie ambitny, ale pozwalający na obsadzenie w głównym rolach najchętniej oglądanych gwiazd i gwiazdeczek. Te gwiazdy właśnie to kolejny niezwykle istotny element kasowego hitu. Znane nazwiska i znane twarze są tym, co przyciąga ludzi do kina – zwykle wyobrażamy sobie, że znani aktorzy są gwarancją dobrego filmu, ale to się mija z prawdą, bo i tym najlepszym zdarzają się wypadki przy pracy. Dzieła dopełnia reklama – obowiązkowo musi być wszędzie, każdy powinien ją zobaczyć i usłyszeć, film musi być znakomicie rozreklamowany.

Kredyt Jednym z najczęściej występujących kredytów na rynku jest kredyt komercyjny. Poprzez zawarcie takiej umowy bank zobowiązuje się do oddania do pełnej dyspozycji na wyznaczony czas określoną sumę środków pieniężnych. Osoba zaciągająca taki kredyt, czyli kredytobiorca zobowiązuje się natomiast podać cel kredytowania, jak również podejmuje się spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Wyróżniamy wiele funkcji takiego kredytu. Jedną z nich jest funkcja dochodowa, a więc zwiększanie środków pieniężnych na rachunku kredytobiorcy, inna to funkcja emisyjna polegająca na wprowadzaniu pieniądza, jako środka płatniczego do obiegu w gospodarce. Dodatkowo kredyt, jako element polityki ekonomicznej państwa pełni funkcję interwencyjną. Jednocześnie wywierając wpływ na wzrost dochodu w określonym segmencie rynku stanowi funkcję rozdzielczą. Dokonując podziału kredytów względem okresu ich spłacania wyróżnić możemy kredyty krótkoterminowe, w których okres ten wynosi do jednego roku, kredyty średnioterminowe ze spłatą w czasie od jednego roku do trzech lat oraz kredyty długoterminowe z okresem spłaty powyżej trzech lat. Wśród gospodarstw domowych najczęściej spotykane są kredyty średnioterminowe i długoterminowe. Biorąc pod uwagę rodzaj waluty, w jakiej udzielony został kredyt mamy do czynienia z tzw. kredytem dewizowym. Jest on udzielany najczęściej w kilku głównych, ogólne dostępnych na rynkach walutach obcych. Wyróżnić wśród nich możne na pierwszym miejscu amerykańskie dolary, następnie szwajcarskie franki, czy angielskie funty. Obecnie jednak, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej bardzo często zdarza się, że są to kredytu udzielane w walucie euro. Decydując się na tego rodzaju kredyt mamy do wyboru dwa rodzaje formy oprocentowania. Możemy wybrać oprocentowanie stałe lub oprocentowanie zmienne. Spłata kredytu dewizowego wraz z odsetkami i prowizją następuje natomiast zawsze, w walucie polskiej w przeliczeniu według kursu obowiązującego w dniu spłaty określonej raty lub całości kredytu. W przypadku kredytu dewizowego bardzo częsta mamy do czynienia również z występowaniem różnic kursowych, które w zależności od tego czy są dodatnie czy ujemne, mają wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Decydując się, więc na ten rodzaj kredytu, każdego dnia należy kontrolować kurs waluty, w której się ten kredyt zaciągnęło.

Firma Witam serdecznie, przygotowałem serię artykułów na temat firm, artykułów, które pragnę teraz opublikować. Mam nadzieję, że zyskają One Państwa sympatię i będą je Państwo przeglądać przede wszystkim z przyjemnością i niesamowitym rozmachem. Tak czy inaczej fajnie będzie jeśli jednak zaczniemy już teraz czytać, ponieważ im wcześniej, tym lepiej – czyż nie? W pierwszym artykule, który przygotowałem dla Was mam między innymi odpowiedź na pytanie – Co to jest firma? Na temat firm. Odpowiedź jest tutaj prosta. Firma to przede wszystkim działalność gospodarcza, która polega na zarabianiu pieniędzy. Firmy mają taki system, że każda utrzymuje się z dwóch źródeł, pierwsze źródło to takie, które mówi, że firma powinna uzupełniać się w produkty innej firmy i swoje produkty sprzedawać innym. Gdyby tak nie patrząc to ten łańcuch całkiem pokazuje, że da się zarobić i każda firma tak ma. Oczywiście są takie, które robią tylko dla niektórych klientów swoje usługi, np. firmy rządowe. To wszystko. Dziękuję za przeczytanie artykułu. Firma Microsoft jest chyba znana wszystkim, od dawna. Początkowo jednak nie była rozwinięta tak jak jest teraz. Została założona jednak przez dwóch studentów – był to Bill Gates i Paul Allen. Firma z czasem zaczęła produkować własne systemy operacyjne, a także stworzyła własny język programowania, który opierał się o serwery Windows. Obecnie firma Microsoft nie jest zwykła firmą, to korporacja, jak również ma to w swojej nazwie. Pełna nazwa firmy brzmi: „Microsoft Corporation” i świadczy swoje usługi dosłownie na całym świecie, w tym także w Polsce, ma również siedzibę, która do małych nie należy.Obecnie firma Microsoft oferuje także konsole, zresztą podobnie jak poprzednia firma Sony. Jest to konsola xBox 360, która jest odpowiedzią do Sony na konsolę PlayStation 3, następna PlayStation 2, zresztą tak jak to było przy xBox, pierwsze był xBox, a później powstał xBox 360 i tak jest do teraz. No dobra, na razie koniec, to wszystko co chciałem opisać. Pozdrowienia i cześć. Dziękuję za przeczytanie artykułu jak coś. Firma spółki to nic innego jak jej nazwa, w mowie potocznej używa się sformułowania nazwa, a nie firma. W kodeksie spółek handlowych firma oznacza nic innego, jak właśnie nazwę danego podmiotu gospodarczego. Jak powinna wyglądać nazwa czyli firma spółki? W przypadku gdy spółkę tworzą osoby fizyczne, nazwę spółki komandytowej konstruuje się z nazw lub nazwisk komplementariuszy lub ewentualnie komandytariuszy, jeśli chcą oni odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Prawidłowa nazwa zawiera również wyrażenie „spółka komandytowa” lub skrót „sp.k”. W przypadku, gdy w skład spółki komandytowej wchodzi osoba prawna, jej pełna nazwa musi znaleźć się również w nazwie nowo zakładanego podmiotu. Przykładowe nazwy spółek komandytowych występujących w Polsce, to na przykład: Bauer Sp. z o.o Spółka Komandytowa, Wydawnictwo G+J Rba sp z o.o. Spółka Komandytowa, Wydawwnictwo C.H. Beck Sp z o.o. Spółka Komandytowa.

Cykl biznes Cykl koniunkturalny to okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Zmiany te charakteryzują się krótkookresowymi odchyleniami m.in. produkcji i zatrudnienia od długookresowych trendów.Fazy cyklu to kryzys (recesja), depresja (dno kryzysu), ożywienie, rozkwit (wysoka koniunktura). Przebieg cykli jest nieregularny (nie ma dwóch identycznych cykli, cykle różnią się między sobą długością poszczególnych faz oraz amplituda wahań), możemy jednak wykryć pewne prawidłowości. Cykl gospodarczy nie jest ograniczony czasowo, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat i przyjmować różne wartości bezrobocia, cen, produkcji oraz zatrudnienia. Państwo zazwyczaj podejmuje próby hamowania i przeciwdziałania skutkom cyklu koniunkturalnego. Działania te noszą nazwę interwencjonizmu państwowego i polegają na ograniczaniu bezrobocia, pobudzeniu popytu globalnego oraz podniesienia tempa wzrostu gospodarczego. Za przyczynę występowania cykli koniunkturalnych uznaje się najczęściej zmiany w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przedstawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Najczęściej wywiera pozytywny wpływ na warunki ekonomiczne. Wskaźniki te to agregaty określające kondycje gospodarki. Są to m. in. Produkt Krajowy Brutto (PKB) przedstawiający wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terenie danego kraju w jednostce czasu (najczęściej 1 roku), Produkt Narodowy Brutto (PNB) pokazujący wartość finalnych dóbr i usług wyprodukowanych przez obywateli danego kraju np. wciągu roku, wskaźnik bezrobocia, czyli stosunek osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo oraz wskaźnik inflacji mierzony, jako procentowy wzrost ogólnego poziomu cen. Inne indykatory koniunktury gospodarczej to wielkość sprzedaży, rozwój gospodarki, inwestycje, konsumpcja, ceny, płace i zatrudnienie. Koniunktura odzwierciedla cykliczny przebieg procesów gospodarczych i odnosi się do stanu oraz dynamiki zjawisk zachodzących w gospodarce. Może ona dotyczyć zarówno całego państwa lub wybranego rynku określonego towaru.