Archiwum kategorii ‘Giełda’

Giełda Giełda to określenie, z którym spotykamy się praktycznie każdego dnia. Rozumieć pod tym pojęciem należy spotkania o charakterze handlowym, które odbywają się o ustalonym czasie i w takim samym miejscu. Podczas tych spotkań dochodzi do sprzedaży pewnych bardzo konkretnych produktów po takich cenach, jakie każdego dnia zostają ogłoszone w stosownych notowaniach. Przy zawieraniu wszelakich transakcji giełdowych obowiązuje stosowny regulamin. W dzisiejszych czasach giełdy są kontrolowane przez organy państwowe – to państwo właśnie przyznaje im koncesje na prowadzenie działalności. Przesłanek do podziału giełd znanych jest sporo. Jeśli na przykład chodzi o geograficzny zasięg, wyróżnia się giełdy międzynarodowe, krajowe oraz lokalne. Biorąc natomiast pod uwagę zakres rzeczowy przeprowadzanych na giełdach transakcji, mówi się o takich giełdach jak – towarów, walorów, usług oraz papierów wartościowych. Natomiast dokonywane na giełdach transakcje dzielą się na rzeczywiste oraz nierzeczywiste. Kryzys walutowy to również pojęcie kojarzące się z rynkiem giełdowym. Pod tym pojęciem rozumieć należy taką sytuację, kiedy to dochodzi do naruszenia równowagi w gospodarce – i chodzi w tym miejscu o naruszenia naprawdę poważne. Za bezpośredni efekt takiego kryzysu jest uznawany spadek kursu krajowej waluty. Dzieje się tak dlatego, że obywatele danego kraju wymieniają swoją walutę na walutę jakiegoś innego państwa, z kolei podmioty gospodarcze wola inwestować nie u siebie, a zagranicą. Drugim symptomem walutowego kryzysu jest to, że krótkoterminowe stopy procentowe drastycznie idą w górę. Specjaliści wyszczególniają trzy podstawowe rodzaje walutowych kryzysów, a mianowicie – kryzysy pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Chronić się przed ich występowaniem można w rozmaity sposób. W dwóch pierwszych przypadkach taką metodą jest prowadzenie stosownej polityki kursowej, pieniężnej oraz fiskalnej. W tym celu potrzebne są stosowne regulacje prawne. Wprowadza je dla przykładu Unia Europejska. Operacje otwartego rynku to również pojęcie posiadające związek z rynkiem giełdowym. Stanowią one narzędzie banku centralnego, które znajduje zastosowanie przy sprawowaniu kontroli nad podażą pieniądza. A wszystko polega tutaj na tym, że kupuje się albo sprzedaje na rynku otwartym papiery wartościowe. Głównie chodzi tutaj o papiery państwowe, ale nie tylko. Generalnie rzecz biorąc emituje je powyżej wspomniany bank centralny, a handlowanie nimi pozwala mu wpłynąć na trzy bardzo istotne czynniki. Przede wszystkim chodzi w tym miejscu o to, ażeby rynek finansowy był efektywny. Po drugie – w taki właśnie sposób kształtowane są stopy procentowe. I wreszcie trzecia kwestia, a mianowicie taka, że dzięki takim zabiegom banki komercyjne posiadają zdolności emisyjne i zachowują swoją płynność. Operacje otwartego rynku odznaczają się paroma charakterystycznymi dlań cechami. Nade wszystko są dość elastyczne i łagodne. Nie oddziałują na gospodarkę na zasadzie wstrząsów. Oczywiście, mają również swoje wady.

Cykl gospodarczy w różnych gospodarkach W krajach wysoko rozwiniętych po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że doszło do skrócenia cykli gospodarczych. Przedział współczesnego cyklu to od 5, 5 roku do 9 lat. Nastąpiło zróżnicowanie długości faz cyklu oraz zmiana amplitudy, która charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami i wartością dodatnią. Dowiedziono, że intensywność cykli jest dość mała. Kraje wysoko rozwinięte posiadają cykle koniunkturalne na wysokim poziomie zsynchronizowania jest to związane z procesami integracji gospodarczej (na przykład kraje Unii Europejskiej). Cykl koniunkturalny w krajach, które właśnie przechodzą transformacje długość cykli jest mała i wynosi od 3 lat do 6, 5 roku. Długość faz cyklu gospodarczego jest nieznacznie większa niż w gospodarce wysoko rozwiniętej. Amplituda jest wyraźna i również ma wartość dodatnią. Występuje duża intensywność cykli. W krajach przebudowy gospodarczej i systemowej rzadziej występują procesy integracyjne, a co za tym idzie cykle są w niskim stopniu zsynchronizowane. Kryzys powoduje spadek kursów papierów wartościowych, zahamowanie wzrostu cen, spadek ilości zamówień na urządzenia wytwórcze oraz rezygnacje z kontraktów budowlanych, ograniczenie przez banki udzielania kredytów inwestycyjnych i zmusza przedsiębiorstwa do spłaty istniejących zobowiązań. Faza ta prowadzi do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia zatrudnienia, produkcji oraz popytu. Po kryzysie następuje depresja, która charakteryzuje się minimalnym poziomem konsumpcji i inwestycji, maksymalnym ograniczeniem przez banki udzielania kredytów oraz spadkiem marży ze zysków. Małe i słabe przedsiębiorstwa bankrutują. Produkcja, zatrudnienie i poziom cen znajdują się na najniższym poziomie. W okresie ożywienia przedsiębiorcy, którzy przetrwali na rynku dokonują renowacji kapitału. Stare maszyny i urządzenia zostają wycofane i wymienione na bardziej ekonomiczne i nowoczesne, rośnie zatrudnienie, produkcja, popyt, ceny oraz inwestycje. Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając klientów obniżają stopy procentowe. Rosną również kursy akcji i obligacji. W czasie rozkwitu wielkości takie jak produkcja, zatrudnienie, popyt i ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Inwestycje osiągają swoją najwyższą fazę i prowadzą do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej. Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytów inwestycyjnych. Wzrastają niepokoje wśród przedsiębiorców, ponieważ zbliża się kryzys.

Atrakcyjne ceny Nie da się ukryć, iż wiele klientek firmy Avon kuszą przede wszystkim dość atrakcyjne ceny oferowanych produktów.Dość powszechnie wiadomo, iż tanie kosmetyki oznaczają zwykle złe kosmetyki, a tak przynajmniej wiele z nas zwykło uważać. Niemniej jednak wcale nie musi tak być, bowiem okazuje się, że w katalogach firmy Avon możemy znaleźć wiele produktów w naprawdę niewysokich cenach. Przede wszystkim powinniśmy jednak nastawić się na promocje, bowiem wówczas za zwykły krem czy cień zapłacimy o wiele taniej niż w czasie, gdy danego kosmetyku nie obowiązuje żadna zniżka. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, iż w Avonie ceny zmieniają się niemal nieustannie, dlatego nie powinniśmy dziwić się, gdy jednego miesiąca za dany krem przyjdzie nam zapłacić pięćdziesiąt złotych, a drugiego już złotych trzydzieści. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że konsultantki Avonu mogą zamawiać kosmetyki po nieco niższych cenach, więc jeśli uda nam się znaleźć życzliwą koleżankę, to możemy liczyć, iż od czasu do czasu zgodziło się ona zamówić coś dla nas na specjalnych warunkach, niemniej jednak nie należy wykorzystywać takiej możliwości, bo przecież w ten sposób dana konsultantka w ogóle nie zarabia, a przecież nie o to w tej pracy chodzi. Powstała w Stanach Zjednoczonych firma Avon już od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem polskich klientek.To, co odróżnia kosmetyki Avon od innych tego typu produktów to z pewnością fakt, iż nie można nabyć ich w żadnym sklepie, bowiem rozprowadzane są one wyłącznie za pośrednictwem konsultantek. To właśnie ich zadaniem jest rozpowszechnianie owych kosmetyków wśród znajomych, bowiem każda wyposażona jest w kilka katalogów, dzięki którym może zapoznać się z dostępnymi produktami. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, iż wiele osób nieco obawia się takich zakupów, ponieważ kosmetyków nie można wcześniej wypróbować, a wiele osób boi się eksperymentować z kolorami cieni czy pudrów tylko i wyłącznie na podstawie fotografii w katalogu. Z drugiej jednak strony warto wspomnieć również o tym, iż pomimo tego, że sprzedać odbywa się za pomocą konsultantek i nikt z nas tak naprawdę do końca nie wie, co zamawia, to firma cieszy się dość dużą popularnością. Świadczy o tym chociażby fakt, iż każdego roku przybywa konsultantek, chętnych do rozprowadzania firnowych kosmetyków, a i amatorów produktów firmy Avon wśród nad nie brakuje.