Wpisy oznaczone tagiem ‘dochód’

Azjatyckie hodowle ryb Ryby hodowlane w Azji Jednym z najważniejszych gatunków ryb hodowlanych jest chanos. Jest to duża, dochodząca do 1,5 m długości ryba. Większość życia spędza w południowym Pacyfiku, jednak w okresie tarła udaje się na płytkie wody przybrzeżne, gdzie samice chanosa składają olbrzymie ilości jajeczek (ikry). W Indonezji, Tajwanie i na Filipinach chanos stanowi cenne urozmaicenie diety tamtejszych mieszkańców. Kiedy już ze złożonych u wybrzeży tych krajów jajeczek urodzą się małe rybki, czyli tak zwany narybek, są one odławiane i przenoszone do wielkich basenów wypełnionych słoną wodą i glonami. W basenach, mając pod dostatkiem pożywienia i nie narażone na ataki drapieżników, młode szybko dorastają. W czasie monsunów, kiedy flota rybacka nie może wypływać na otwarte wody, po prostu odławia się dorosłe osobniki z tych basenów, a następnie sprzedaje. Wśród krajów, które u swych wybrzeży hodują na wielką skalę ryby morskie, są też Chiny, Indie, Japonia, Malezja, Singapur i Korea Południowa oraz także Stany Zjednoczone. Mniej hodowli niż w Azji W porównaniu, z Azją, na Zachodzie jest stosunkowo mało morskich hodowli ryb na dużą skalę. Duńczycy łowią młode płastugi w Morzu Północnym, a następnie hodują je w zamkniętych wodach Lim Fiord, 180-kilometrowego naturalnego kanału przecinającego północną część Półwyspu Jutlandzkiego. W takim środowisku płastugi dorastają szybciej niż w otwartym morzu, zapewniają więc obfite połowy. Wzdłuż adriatyckiego wybrzeża Włoch rozlokowane są liczne baseny hodowlane, powstałe dzięki zamknięciu tamami i groblami już istniejących lagun. W odpowiednich porach roku otwiera się tamy i pozwala wpłynąć młodym rybom, następnie tamy się zamyka, a ryby mogą bezpiecznie dorastać, nie nękane przez morskie drapieżniki. Do hodowli ryb morskich we Francji wykorzystuje się delty rzek i moczary, zwłaszcza te położone na południu kraju. Łosoś i niektóre gatunki pstrąga rozmnażają się w słodkich wodach, jednak większą część swego życia spędzają w morzu. Ryby te są uważane za przysmak, dlatego chętnie sieje hoduje. Łososie zawsze wracają na tarło do tej samej rzeki, w której przyszły na świat. Łososie atlantyckie rozmnażają się głównie w czystych wodach górskich strumieni w północnej Europie i Ameryce Północnej. Pierwsze lata swojego życia (od roku do ośmiu lat) spędzają w macierzystej rzece, a następnie wypływają na otwarte morze, gdzie żyją przez rok do czterech lat. Po tym czasie wracają do swoich macierzystych rzek i płyną nimi pod prąd aż do miejsca, w którym przyszły na świat. Niektórym osobnikom udaje się jeszcze wrócić do morza, jednak większość umiera z wycieńczenia po okresie tarła.

Kredyt Jednym z najczęściej występujących kredytów na rynku jest kredyt komercyjny. Poprzez zawarcie takiej umowy bank zobowiązuje się do oddania do pełnej dyspozycji na wyznaczony czas określoną sumę środków pieniężnych. Osoba zaciągająca taki kredyt, czyli kredytobiorca zobowiązuje się natomiast podać cel kredytowania, jak również podejmuje się spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Wyróżniamy wiele funkcji takiego kredytu. Jedną z nich jest funkcja dochodowa, a więc zwiększanie środków pieniężnych na rachunku kredytobiorcy, inna to funkcja emisyjna polegająca na wprowadzaniu pieniądza, jako środka płatniczego do obiegu w gospodarce. Dodatkowo kredyt, jako element polityki ekonomicznej państwa pełni funkcję interwencyjną. Jednocześnie wywierając wpływ na wzrost dochodu w określonym segmencie rynku stanowi funkcję rozdzielczą. Dokonując podziału kredytów względem okresu ich spłacania wyróżnić możemy kredyty krótkoterminowe, w których okres ten wynosi do jednego roku, kredyty średnioterminowe ze spłatą w czasie od jednego roku do trzech lat oraz kredyty długoterminowe z okresem spłaty powyżej trzech lat. Wśród gospodarstw domowych najczęściej spotykane są kredyty średnioterminowe i długoterminowe. Biorąc pod uwagę rodzaj waluty, w jakiej udzielony został kredyt mamy do czynienia z tzw. kredytem dewizowym. Jest on udzielany najczęściej w kilku głównych, ogólne dostępnych na rynkach walutach obcych. Wyróżnić wśród nich możne na pierwszym miejscu amerykańskie dolary, następnie szwajcarskie franki, czy angielskie funty. Obecnie jednak, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej bardzo często zdarza się, że są to kredytu udzielane w walucie euro. Decydując się na tego rodzaju kredyt mamy do wyboru dwa rodzaje formy oprocentowania. Możemy wybrać oprocentowanie stałe lub oprocentowanie zmienne. Spłata kredytu dewizowego wraz z odsetkami i prowizją następuje natomiast zawsze, w walucie polskiej w przeliczeniu według kursu obowiązującego w dniu spłaty określonej raty lub całości kredytu. W przypadku kredytu dewizowego bardzo częsta mamy do czynienia również z występowaniem różnic kursowych, które w zależności od tego czy są dodatnie czy ujemne, mają wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Decydując się, więc na ten rodzaj kredytu, każdego dnia należy kontrolować kurs waluty, w której się ten kredyt zaciągnęło.