Wpisy oznaczone tagiem ‘funkcja’

Reklama społeczna Bardzo ważnym rodzajem reklamy jest reklama społeczna. Niestety, jej znaczenie jest jeszcze niedoceniane w Polsce.Niezmiernie istotnym rodzajem reklamy, szczególnie w krajach rozwiniętych, jest reklama społeczna. Chociaż rządzi się podobnymi prawami, jak reklama komercyjna, posiada odmienną funkcję. Jej zadaniem nie jest zwiększenie sprzedaży produktu, lecz przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotne problemy, jakie go dotykają. Takimi problemami mogą być na przykład narkomania, przestępczość, spożywanie alkoholu przez nieletnich czy jakieś konkretne choroby. Reklama społeczna, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się więc przeróżnymi zjawiskami społecznymi i rozpowszechnianiem ich wśród jak największej rzeszy odbiorców. Ma ona charakter przede wszystkim edukacyjny. Często za pomocą swojego przekazu odwołuje się ona do sumień ludzkich, pobudza do myślenia i do działania, zmusza do stawiania sobie pytań przez członków społeczeństwa. Co interesujące, ma ona odmienna od zwykłych reklam, kolorystykę. Przeważają w niej biel oraz czerń, które tworzą najbardziej wyrazisty kontrast. Historie w nich opowiedziane najczęściej są stosunkowo proste, jasne, bez zbędnych szczegółów, z wyraźnymi hasłami. Wywołują w odbiorcach przede wszystkim uczucia niecodzienne, głębsze, takie jak strach, żal, rozgoryczenie czy wzruszenie. Reklama wywołuje często skojarzenia z seksem. Dzięki temu mocniej utrwala się w świadomości odbiorców.Motywy seksualne bardzo często są wykorzystywane w przekazie reklamowym. Jak powszechnie wiadomo, najbardziej żądni przygód o charakterze seksualnym są mężczyźni. Ten fakt wykorzystują z powodzeniem twórcy reklam. Widać to doskonale na przykładzie prezentowania samochodów. Trudno znaleźć w nich wyczerpujące informacje dotyczące możliwości danego auta, czy to jego pojemności, czy osiągów. Zamiast tego pojawia się motyw związany z kobietami. Na przykład fantastyczna przygoda z „ta jedyną” lub też duże zainteresowanie ze strony przedstawicielek płci pięknej. Kobiety sferę seksu postrzegają inaczej. Dla nich ważniejsze są doznania związane na przykład z tym, w jakiej atmosferze odbywa się randka. Czy mężczyzna potrafi być opiekuńczy i czuły. Dzięki tej wiedzy psychologicznej twórcy mogą stosować przyjemne obrazy związane z tym sposobem postrzegania seksu na przykład wiążąc je z przyjemnością jedzenia słodyczy. Dzięki takim zabiegom udaje się powiązać, często podświadomie, dany produkt z bardzo przyjemnymi doznaniami. Częstym motywem występującym w reklamie są zwierzęta. Jest to spowodowane ich ważnym miejscem w świadomości współczesnego odbiorcy.Występowanie zwierząt w reklamie bardzo często wiąże się z symboliką, którą reprezentują i która wypływa z dawnych czasów. Na przykład konia można utożsamić z odwagą, niezależnością, wolnością i jednocześnie siłą. W związku z tym nie jest dziwne, że symbol ten jest wykorzystywany w reklamach papierosów, samochodów czy jeansów. Krowa z kolei kojarzy się przede wszystkim z naturalnością, zdrowiem i dlatego jej wizerunek jest obecny w spotach przedstawiających wyroby mleczne oraz czekoladę. Kolejnym przykładem zwierzęcia, którego obraz jest obecny w reklamie jest kot. Symbolizuje on głównie delikatność, czułość, bardzo związane z kobiecością, a ponadto niezależność. Większe koty, takie jak lwy, pantery, gepardy, pumy itd. kojarzą się przede wszystkim z drapieżnością, dzikością oraz ogromną energią. Nic więc zaskakującego w tym, że stają się symbolami marek związanych z samochodami, olejami silnikowymi czy obuwiem sportowym. Charakterystyczny dla naszej kultury jest bocian, łączony głównie z narodzinami, a w reklamie symbolizujący szczególnie produkty polskie. Inne zwierzęta przedstawiane są w reklamach wywołując odpowiednie, wiążące się z nimi skojarzenia. Tak jest np. z pingwinem, utożsamianym zazwyczaj z chłodem, który towarzyszy takim produktom, jak lody oraz lodówki. Popularnymi sposobami reklamy internetowej są między innymi billboardy reklamowe, których nazwa pochodzi o billboardów z reklamą uliczną. Konstrukcja tego typu plakatu internetowego, jest więc podobna do takich, jakie można spotkać przy ulicach miast: polega ona na wyeksponowaniu najciekawszych i najważniejszych treści w środkowej części billboardu, na górze. Ciekawym sposobem reklamy internetowej jest też scroller, czyli pasek umieszczany na dole strony, którą wybrał reklamodawca. Jego treść jest ruchoma, sam pasek jednak nie zmienia swojego umiejscowienia na stronie www. Kolejnym typem reklamowania produktów w internecie, jest reklama pop-under. Polega ona na otwarciu kolejnego okna przeglądarki i wyświetlenia w nim np. strony reklamowanego produktu, strony firmowej czy reklamy. Ciekawym, choć irytującym użytkowników jest stosunkowo nowa reklama brandmark, polegająca na wyświetleniu się elementu graficznego np. na całą stronę www. Taki element musi zawierać jednak przycisk, umożliwiający jej zamknięcie.

Kredyt Jednym z najczęściej występujących kredytów na rynku jest kredyt komercyjny. Poprzez zawarcie takiej umowy bank zobowiązuje się do oddania do pełnej dyspozycji na wyznaczony czas określoną sumę środków pieniężnych. Osoba zaciągająca taki kredyt, czyli kredytobiorca zobowiązuje się natomiast podać cel kredytowania, jak również podejmuje się spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Wyróżniamy wiele funkcji takiego kredytu. Jedną z nich jest funkcja dochodowa, a więc zwiększanie środków pieniężnych na rachunku kredytobiorcy, inna to funkcja emisyjna polegająca na wprowadzaniu pieniądza, jako środka płatniczego do obiegu w gospodarce. Dodatkowo kredyt, jako element polityki ekonomicznej państwa pełni funkcję interwencyjną. Jednocześnie wywierając wpływ na wzrost dochodu w określonym segmencie rynku stanowi funkcję rozdzielczą. Dokonując podziału kredytów względem okresu ich spłacania wyróżnić możemy kredyty krótkoterminowe, w których okres ten wynosi do jednego roku, kredyty średnioterminowe ze spłatą w czasie od jednego roku do trzech lat oraz kredyty długoterminowe z okresem spłaty powyżej trzech lat. Wśród gospodarstw domowych najczęściej spotykane są kredyty średnioterminowe i długoterminowe. Biorąc pod uwagę rodzaj waluty, w jakiej udzielony został kredyt mamy do czynienia z tzw. kredytem dewizowym. Jest on udzielany najczęściej w kilku głównych, ogólne dostępnych na rynkach walutach obcych. Wyróżnić wśród nich możne na pierwszym miejscu amerykańskie dolary, następnie szwajcarskie franki, czy angielskie funty. Obecnie jednak, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej bardzo często zdarza się, że są to kredytu udzielane w walucie euro. Decydując się na tego rodzaju kredyt mamy do wyboru dwa rodzaje formy oprocentowania. Możemy wybrać oprocentowanie stałe lub oprocentowanie zmienne. Spłata kredytu dewizowego wraz z odsetkami i prowizją następuje natomiast zawsze, w walucie polskiej w przeliczeniu według kursu obowiązującego w dniu spłaty określonej raty lub całości kredytu. W przypadku kredytu dewizowego bardzo częsta mamy do czynienia również z występowaniem różnic kursowych, które w zależności od tego czy są dodatnie czy ujemne, mają wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Decydując się, więc na ten rodzaj kredytu, każdego dnia należy kontrolować kurs waluty, w której się ten kredyt zaciągnęło.